Tag Archives: Puisi Keluarga

Makna Keluarga di Tempat Kerja

KELUARGA UTAMA memang ada di rumah. Sebagai anak, kita mempunyai orang tua dan saudara/saudari sekandung. Setelah berkeluarga, kita mempunyai istri/suami dan anak. Dalam kehidupan di masyarakat kita, masih dikenal “extended family”, yaitu orang tua/mertua atau saudara sekandung/ipar yang tinggal bersama kita, ataupun yang memerlukan perhatian dari kita. Lantas, apakah ada keluarga tidak utama? Continue reading

Posted in Fish Fun | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments